روز گذشته نخستین حراج عمومی سکه طلای مرکز مبادله ایران با عرضه سکه ربع بهار آزادی برگزار شد و از تعداد ۱۲ هزار و ۸۷۷ قطعه ربع سکه ثبت سفارش شده در سامانه، با توجه به کف قیمت تعیین شده توسط عرضه کننده، یک هزار و ۱۱۸  قطعه سکه با میانگین قیمت ۱۱ میلیون و ۵۴۸ هزار  تومان به برندگان تخصیص داده شد.

رستگار عضو هیات مدیره تامین سرمایه مسکن اعلام کرد: نهضت مسکن که از آن صحبت می شود ۲ هزار همت منابع نیاز دارد! این در حالی است کل منابع بانکی برای تسهیلات حداکثر ۴۰۰ همت است آن هم به صورت سالانه.

بعد از ایران خودرو، سایپا نیز برنامه های خود جهت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت را در سامانه کدال جهت اطلاع سهام‌داران منتشر کرد.