به گزارش اکوایران، غلامحسین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ای که با مدیران سازمان بورس برگزار کرد، بر نکته حائز اهمیتی دست گذاشت؛ نظارت شائبه برانگیز و سلیقه‌ای ناظر در عملیات‌های نظارت در بورس. 

موضوعی که طبیعتا خود را در قیمت نهایی سهم نشان خواهد داد و مصداقی است از دستکاری قیمتی.

در گفت‌وگویی با علی زینالی، تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه به بررسی موضوع دستکاری قیمتی و مصادیق آن پرداخته ایم. آقای زینالی یک خاطره در همین چند روز اخیر نقل کردند!

پیامدهای دستکاری قیمتی و بی اعتمادی مردم

تعریف دستکاری قیمتی در ادبیات مالی

دلیل بالا بودن موارد دستکاری قیمتی در بورس ایران

راهکارهای جلوگیری از دستکاری قیمتی در بازار سهام ایران