به گزارش اکوایران، در وضعیت این روزهای بازار سرمایه، تمامی گروه‌‌ها دوران مطلوبی را سپری نمی‌کنند. اما این وضعیت معلول چه عواملی است؟‌ در گروه شیمیایی‌ها چه متغیرهایی اثرگذارند و چه عواملی می‌تواند وضعیت این گروه‌ را بهتر کند.

امروز در برنامه چارسو به سراغ سهم پتروشیمی کرمانشاه رفتیم. علی گلبازخانی‌پور کارشناس بازار سرمایه در این خصوص توضیح می‌دهد.