در گفتگوبی اسکایپی اکوایران با محمد غفاری، تحلیلگر بازار ارز به بررسی بازار ارز پرداخته ایم و سوالات زیر را پرسیده ایم:

-تقاضای سرمایه ای تا چه حد در حال حاضر در بازار ارز نقش بازی می کند؟

-در صورت بهبود انتظارات و افت تقاضای سرمایه ای می توان انتظار تعدیل نرخ را داشت؟

-دامنه کاهشی نرخ دلار در صورت انجام مذاکرات و احیای برجام تا چه حد است؟