در چند وقت گذشته بسیاری از کارشناسان بازار معتقد بودند که دولت به وعده‎های خود عمل نکرده و به عبارتی بازار سرمایه را رها کرده است. اما به صورت مشخص اعتراض اهالی بازار به کدام یک از سیاست‎های وزارت اقتصاد و دولت رییسی بود؟ آیا بسته ده‎گانه انتظارات آن‎ها را برآورده کرده است؟ در برنامه امروز چارسو مهدی ساسانی مهمان برنامه است تا به این پرسش‎ها پاسخ دهد.