تازه از آن به بعد است که کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران در حوزه های مختلف، بند بند و ردیف به ردیف آن را واکاوی می کنند. 

فعالان بازار سرمایه اما در این بین حرف های بیشتری برای گفتن دارند و طیف وسیعی از موارد را می توان نام برد که بر عملکرد این بازار موثر است. شاید یکی از مهمترین های آن، انتشار اوراق قرضه است.

در گفتگویی با علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سرمایه و معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به بررسی وضعیت فعلی بازار بدهی و چشم انداز آن بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخته ایم.

پیش بینی آقای توکلی کاشی از انتشار اوراق در سال آینده قابل توجه است!