به باور تحلیل گران فنی در صورتی که در روز جاری دلار به زیر محدوده ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومانی برود، احتمال افت قیمت تا محدوده ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومانی وجود خواهد داشت.