ارز ۴۲۰۰ تومانی ، گرانی ها و منافع مردم . اتهام های جدید به سازمان تعاون روستایی . گرانی زعفران کدام صورت را سرخ می کند؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کمک به مردم در تامین کالاهای اساسی ارایه شد. بیشتر کارشناسان اما معتقدند، به دلیل نبود مکانیزمهای نظارتی و رصد دقیق فرآیند، نتیجه اختصاص ارز دولتی ، توزیع رانت اطلاعاتی و سوء استفاده اقتصادی بوده. این در حالی است که آقای جهانگیری ، معاون اول رییس جمهور، همچنان از این سیاست و تصمیم دفاع می کند.

 هنوز کمر مردم از گرانی های متعدد و مستمر  راست نشده   که اعلام رسمی افزایش قیمت زعفران ، از طرف معاون وزیر جهاد کشاورزی  و رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ، شوک  تازه ای به بازار وارد کرد. اتهاماتی هم به سازمان تعاون روستایی وارد شده. اینکه با اقدام برای خرید زعفران از کشاورزان به قیمت پایین ، به دنبال افزایش قیمت و سود بردن است. اقای غنی زاده اما می گوید  منافع حاصل از این کار به جیب کشاورزان می رود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد