آخرین کار و اشتغال

اکو ایران: در پاییز 1402 شاخص فلاکت که دشواری و ناآرامی در اقتصاد را نشان می‌دهد، در مناطق شهری کشور بیش از میانگین…
۲۱:۴۲
عبدالمحمود رضوانی در این ارائه در TEDx به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا ادبیات کلاسیک فارسی را باید خود ما به دیگر…