در این برنامه از کامکس با حضور محمد جواد عبداللهی تحلیلگر کارگزاری بانک صنعت و معدن نگاهی اجمالی به بازار محصولات پتروشیمیایی و تاثیر روسیه و چین در این بازار شد. 

همچنین در این برنامه وضعیت تولیدکنندگان ABS در ایران و جهان و دلایل جا ماندن ایران از این صنعت با وجود برخورداری از مزایای رقابتی همچون دسترسی به خوراک گاز و مایع ارزان مورد بررسی قرار گرفت.