در این برنامه کامکس با حضور علیرضا کلاهی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران دلایل سقوط فلز سرخ بررسی و برآوردی از آینده نوسان قیمتی این فلز ارائه شد. 

وضعیت معاملات کاتد مس در رینگ صنعتی بازار فیزیکی بورس کالای ایران و تاثیر تحریم روسیه از سوی کشورهای غربی بر وضعیت صنایع مس ایران موضوع دیگری است که در این برنامه مورد بررسی قرار گرفت.