برنامه کرور

اثر جنگ تجاری بر بازار ایران

این قسمت از برنامه کرور، اثرات جنگ تجاری میان چین و امریکا را بر بازار ایران مطرح می کند.

در این برنامه کرور  با حضور کارشناسان و مهمان تلفنی، تحولات بازار ارز و سکه، تحولات جدید جنگ تجاری آمریکا و چین و اثر این تحولات بر بازار ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد