برنامه کرور

عوامل اثرگذار بر کاهشی شدن بازار ارز

این قسمت از برنامه کرور, به بررسی عوامل کاهشی شدن بازار ارز و بازارهای موازی می پردازد.

در این برنامه به بررسی روند ارز و سکه در هفته منتهی به ۸ شهریور پرداخته می شود. آمارها نشان می دهد که دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی حبس شده و تنها ۴۵ دقیقه در کانال ۱۰ هزار تومان نوسان کرده است. اما دلیل این کاهش و باقی ماندن دلار در این کانال چه بوده است و آیا این روند در هفته های آتی نیز ادامه دار است؟ کارشناسان این برنامه معتقدند سه عامل حوادث سیاسی به خصوص میانجیگری فرانسه در مورد برجام، خروج بازیگران غیرحرفه ای به دلیل کاهش دامنه نوسان بازار ارز و جذابتر شدن بازارهایی مانند بورس سبب کاهش تقاضا در این بازار شده است. از سوی دیگر به نظر می رسد بانک مرکزی نیز به عنوان عرضه کننده بزرگ دلار در این بازار تمام تلاش خود را برای ثبات قیمت ها کرده است.  اما به نظر می رسد  ادامه داشتن این روند بستگی به متغیرهای دیگر این بازار نیز دارد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد