قیمت انواع دلار در مرزهای مجاور در کانال ۲۹ نوسان داشت. دلار هرات در ۲۹ هزار تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان داشت و نرخ دلار سلیمانیه ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

امروز در بازار عجیب‌ترین اتفاق در اعلام قیمت رسمی بود. دلار بازار متشکل امروز صبح با هزار تومان افزایش نسبت به دیروز در ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان باز شد. سپس، کاهش ۹۰۰ تومانی داد و در ادامه ۸۰۰ تومان افزایش داد و به ۲۸ هزار رسید؛ اما این پایان نوسان نبود و دوباره ۵۰۰ تومان کاهش داد و در آخر این ۵۰۰ تومان کاهش را پس گرفت و آخرین نرخ ۲۸ هزار تومان بود. معامله‌گران به طنز می‌گفتند بازارساز با قیمت دلار متشکل، تانگو داشته است.

جزییات بازار ارز و سکه امروز یک شهریور را در «کف بازار»‌ ببینید.