در نیمه دوم بخش اصلاح بازار بود که نرخ به ابتدای روز برگشت.

در بازار ارز فردوسی درمورد رشد نرخ صبح، سه نظر وجود داشت: برخی معتقدند بخاطر شانتاژی بوده که نوسان‌گیران در اتاق معاملات ایجاد کردند. دسته دوم عقیده داشتند که بازار سکه لیدر بازار ارز بود و حباب آن نسبت به دیروز بیشتر شده است. اما گروه سوم رشد دلار را به اظهارات رئیسی نسبت می‌دادند، به عقیده این گروه بر اساس سخنان رئیسی، برجام و مذاکره اولویت اول دولت سیزدهم نیست.

جزییات بازار ارز امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ را در این ویدیو ببینید.