قسمت دوازدهم - جی ام او (محصولات اصلاح ژنتیکی شده)

شواهد بسیاری وجود دارند که نشان می دهند این محصولات بسیاری از مردم را از گرسنگی نجات داده اند چگونه؟ در این قسمت ببینید

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد