قسمت سی و هشتم - آب مجازی

تجارت آب بین کشورها همیشه ساده نیست. مشکلات حمل و نقل و موانع سیاسی از مهمترین دلایل دشواری تجارت آب است.

بنابراین می‌توان آب را به طور مجازی معامله کرد. به این معنا که اگر کشوری مثلا به کشوری دیگر گندم بفروشد، گویی آبِ خود را نیز به آن کشور فروخته است، چرا که تولید و پرورش یک کیلو گندم، نزدیک به ١٣٠٠ لیتر آب نیاز دارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد