در کیوسک امروز به جزییات این خیر و روایت‌های متناقضی که دیروز از سوی نمایندگان منتشر شد می‌پردازیم.