«گرانی‌های لجام گسیخته»، «دلار ۴۲۰۰ تومانی» و «حواشی تولد یوزهای ایرانی» هم از دیگر سوژه‌هایی بود که از چشم رسانه‌های مکتوب در این روز دور نماند.