پس از این هشدار پرسشی که پیش آمد نحوه شناسایی این افراد بود چون آنها خریدارانی هستند که خارج از شبکه رسمی داد و ستد می کنند، یک مقام مطلع به اکو ایران گفت کلید این شناسایی در رصد حساب های بانکی صرافی ها است. به گفته او بانک مرکزی با ایجاد سامانه ای حساب صرافی ها رصد می کند و با سرکشی به برخی تراکنش های با ارقام درشت به دنبال شناسایی منشا آن می رود. این سیاست موجب شده برخی دلالان شناسایی شوند.

سیاستی که در دولت روحانی خط قرمز بانک مرکزی وی بود و ظاهرا دولت سیزدهم از این خط قرمز عبور کرده است.