رئیس دولت سیزدهم در این رویداد خبر از اتخاذ یک تصمیم سخت داد که به تعبیر کابران و رسانه‌ها این موضوع شاید همان افزایش قیمت بنزین باشد، خبری که توسط سخنگوی دولت تکذیب شد و روزنامه‌های صبح امروز و از طیف نزدیک به دولت هم این تصمیم سخت را اصلاح نظام مالیاتی و بانکی دانستند.