این دو هنرمند بعد از دریافت این جوایز جایزه خودشان را به ابادان و مردم داغدار این شهر اهدا کردند و اعلام کردند در کنار مردم آبادان هستند.

پیشتر اعتراض‌های زیادی در فضای مجازی نسبت به حضور هنرمندان ایرانی در کن و عدم اظهار نظر آنها درباره ماجرای آبادان به آنها شده بود.