روزنامه‌های امروز (۷ اسفند) به فراخور دیدگاه خود یکی از این دو محور مورد اشاره درباره نشست ارزی دیروز را انتخاب کرده‌اند؛ اما نکته جالب، موضع متفاوت دو روزنامه کیهان و اطلاعات است.

روزنامه فرهیختگان هم امروز با فهرست کردن نام ۱۲ نماینده مجلس و با انتقاد از مواضع آن نوشته منافع ملی گروگان ایده‌های غیرواقعی یک گروه سیاسی است. روزنامه دولت هم با افتخار از ایستادن بورس در یک سطح جدید خبر داده است.

خبر دیگری که در روزنامه‌های امروز بازتاب زیادی داشت، نامساعد بودن حال «پیروز» - یوز ایرانی - است که برای بسیاری از ایرانی‌ها نماد امید است.

سرمقاله امروز دنیای اقتصاد هم درباره تفاوت‌های بسته ارزی جدید بانک مرکزی با مدل روسی به عنوان نسخه اصلی هم خواندنی است.