زارع پور درباره اینکه قصدی برای مسدودسازی دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیربومی وجود دارد یا خیر اعلام کرد: تصمیمات درباره اینکه چه پلتفرمی استفاده بشود یا خیر در اختیار وزارت ارتباطات نیست.