آخرین کیوسک

۰۷:۵۹
در برنامه امروز کیوسک، چهارشنبه 8 آذر، مهم‌ترین عناوین خبری و تیتر یک روزنامه‌های صبح تهران را مرور کردیم.
۰۸:۲۳
در برنامه امروز کیوسک، شنبه 4 آذر، مهم‌ترین عناوین خبری و تیتر یک روزنامه‌های صبح تهران را بررسی کردیم.
۰۹:۲۵
در برنامه امروز کیوسک، دوشنبه 29 آبان، مهم‌ترین عناوین خبری و تیتر یک روزنامه‌های صبح تهران را مرور کردیم.
کارگزاری مفید