این پیش نویس قصد دارد ایران را به‌دلیل پاسخ ندادن به پرسش‌های این نهاد در مورد منشاء ذرات اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام‌نشده از نظر این کشورها توبیخ کند. 

در حالی که در نشست‌های قبلی شورای حکام اعضا از صدور قطعنامه برای آسیب نرسیدن به مذاکرات برجام جلوگیری می‌کردند بنظر می‌رسد با قفل بزرگی که بر این مذاکرات خورده است اینبار این پیش‌نویس تصویب شود.

عنوان سندروم قفل شدگی شاید بهترین عنوانی باشد که می‌توان بر این روزهای توافق هسته‌ای نام گذاشت، سندرومی که در آن همه اعضای بدن فلج می‌شوند و فقط چشم‌ها کار می‌کنند و مغز در حالت طبیعی و هوشیار است.