افزایش حقوق بازنشستگان بعد از هفته‌ها انتظار، نشست شورای حکام و افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز با مجوز سران قوا نیز از دیگر موضوعاتی بود که در برنامه کیوسک امروز به آن پرداختیم.