در برنامه امروز، به موضوع تجمع دهه نودی‌ها در شیراز و واکنش مسئولان به آن هم اشاره‌هایی شد. روزنامه اعتماد هم از دستگیری تعدادی از این تجمع‌کنندگان خبر داده است.