شرکت زیر ساخت در بیانیه‌ای علت این اختلال را بدون ذکر جزییات فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال نیرو دانست اما برخی متخصصان جزئیات اختلال را تشریح کردند.به گفته آنان یکی از سالن های شرکت ارتباط زیر ساخت که قلب اینترنت توصیف می شود با قطعی برق روبرو شده است.

هم میهن از پشت صحنه توافق وزیر ارتباطات در روسیه نوشته است،

جوان در گزارشی به اینستاگرام حمله کرده و‌ رسالت شاملو را نقد کرده است.

سخنان سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران هم با واکنش مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی و سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا روبرو شد. 

این دو درباره شکست مذاکرات هشدار داده اند.