بنظر می‌رسد این اکران غیر رسمی بودجه ۱۴۰۱ در فضای مجازی، با آنچه که امروز رئیس جمهور تقدیم رئیس مجلس می کند، همخوانی دارد.

بودجه‌ای که ظاهرا با رویکرد انقباضی بسته شده و تنها با رشد هفت درصدی در منابع عمومی مواجه هستیم.

در گزارش امروز به بررسی نکات مهم بودجه ۱۴۰۱ پرداختیم.