در حالی که کشورهای عربی «عربستان، امارات، عمان و کویت» به عنوان شرکای قطر معرفی شده‌اند، سهم قابل توجهی از ایرلاین های این فستویال جهانی را کسب کرده اند، بسیاری تصور می کردند ایران بتواند در استقرار میهمانان این مسابقات بتواند سهمی بدست آورد و از شهرهای جنوبی خود استفاده کند.

اما شواهد نشان از آن دارد که در این خصوص هم ایران نتوانسته چندان موافق عمل کند.