ایران و روسیه می‌خواهند در قالب یک پیمان پولی دوجانبه، ریال و روبل را جایگزین دلار در روابط تجاری خود کنند. البته این پیمان ها در دنیا اتفاق تازه ای نیستند. 

اما چنین توافقاتی چقدر موفقیت آمیز بوده‌اند ؟ در این گزارش به بررسی تجربه چین و روسیه در پیمان های ارزی پرداخته ایم.