زهرا کاویانی پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با اکوایران پاسخ میدهد.

مشروح گفتگو را در اینستاگرام ببینید.