باید دید بانک مرکزی ایالات متحده در ماه‌های آتی با این چالش چگونه مواجه خواهد شد.