بررسی افت تاریخی قیمت در قراردادهای فیوچر...

دکتر ایمان ناصری، کارشناس بازار نفت و مدیر بخش خاورمیانه شرکت بین المللی فکتز گلوبال انرژی

در برخی از سررسیدها، در مقطعی قیمت منفی شد!!

باید از بازار فعلی نفت ترسید؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد