آیا رفتار گله ای عقلایی است؟

این روز ها این جمله بسیار شنیده می شود که رفتار های مردم برای رفتن در بورس، حرکتی گله ایست. اما آیا می توان به آن برچسب غیرعقلایی را زد؟ محمد ماشین چیان در این گزارش دیدگاه خود را بیان کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد