شاخص در چند روز گذشته ، با تقویت سمت عرضه ، به زیر یک میلیون واحد کاهش یافت.

 

مقایسه این روزها با بورس زمستان 92 شاید درس هایی برای معامله گران جدید و قدیمی داشته باشد...

 آیا بازار در روزهای اخیر یاد و خاطره آن روزها را تداعی می کند یا این جو زودگذر است و بورس به مسیر صعودی خود ادامه خواهد داد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد