توقف گواهی اوراق سپرده سکه؛ یک گام به عقب

اختلاف نرخ سکه دربازار و بورس به بیش از ۴۰۰ هزارتومان رسیده بود.اگرچه از دیروز بانکها اوراق گواهی صادر نکردند اما بین محدودیت حجمی انبارها و رشد قیمت سکه رابطه معناداری وجود دارد. 

  درحالی که قیمت سکه از هفته گذشته روند افزایشی گرفته بود و بازاریان بانک ها و بورس کالا را به این متهم می کردند که به این افزایش قیمت دامن می زنند اما کارشناسان بازار سرمایه علل دیگری برای افزایش نرخ سکه عنوان می کنند ازجمله اینکه حجم انبارهای بانک ها محدود است و بانکها امکان صدور اوراق گواهی سپرده طلا را ندارند.از سوی دیگر می گویند تعطیلی بازارها به دلیل کرونا،نگرانی مردم نسبت به آینده اقتصادی از جمله علل افزایش نرخ سکه دربورس است.

در این میان از دیروز بانکها صدور گواهی اوراق سپرده سکه را متوقف کرده اندکه این امر گرچه یک گام به عقب محسوب می شود اما باعث شدتا قیمت سکه روندکاهشی به خود بگیرد.  چهار بانک ملت ، سامان، صادرات و رفاه کارگران سکه های تحویلی از مردم رانگه داری می کنند. بانک ملت فعلا از مردم سکه نمی گیرد و ظرفیت حجم انبار این سه بانک فعال در گواهی سپرده سکه به ۹۰۰ هزارقطعه می رسد.درصورتی که به دلیل استقبال مردم از بورس تعداد کدهای بورسی صادره۴  برابر شده است .

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد