ماجرای تکراری اختلال سامانه های معاملاتی کارگزاری ها همچنان ادامه دارد.

گویا سازمان های مربوط هنوز عزمی برای رفع مشکلات سامانه های معاملاتی ندارند.

گویا سازمان های مربوط هنوز عزمی برای رفع مشکلات سامانه های معاملاتی ندارند. ناظرین وعده می دهند و کارگزاری ها هم گوششان بدهکار نیست. بازار سهامی که این روزها مورد استقبال مردم قرار گرفته ظرفیت پذیرش چنین حجمی را ندارد. با وجود درآمدهای سرشار کارگزاری ها، سازمان ها و ارکان های بازار حداقل انتظار این است که شرایط به نحوی مهیا شود تا سهامداران با خیال راحت معامله کنند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد