سهامداران etf حق رای دارند

معاون وزیر اقتصاد به اکوایران گفت : دارندگان یک دهم درصداز واحدهای صندوق etf حق رای دارند.

آخرین مهلت ثبت نام درپذیره نویسی صندوق های دولتی(etf)،امروز است.

معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد درگفتگو با اکوایران از حق رای دارندگان یک دهم درصد از یونیتهای صندوق دولتی خبرداد.

واحدهای پذیره نویسی شده یک ماه پس از خریددربازار ثانویه  قابلیت معامله دارند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد