دلار، افزایش قیمت و سیاست های دستوری

گویا ابلاغ «دستورالعمل» حرف و آخر را در ساختار اقتصادی کشور ما میزند... کافیست تا تعادلی ناپایدار به هم بخورد تا نهاد مربوطه کارخانه صدور دستورالعمل خود را فعال کند

تلاش برای دخالت در تمام ارکان اقتصاد، از پالیین ترین سطح تا بالاترین سطح را شامل میشود و دست کم توان دولت را در تمام این لایه ها مشاهده میکنیم!

این قطار در روزهای اخیر به ایستگاه «فردوسی» رسیده است...

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد