توصیه های مدیرعامل سابق بورس به دولت و مردم

سوار موج هیجان نشوید مدیرعامل پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار از مردم می خواهد که رفتارهای هیجانی نداشته باشند.

موج سواری و نوسانگیری ممنوع مدیرعامل پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی که به مردم توصیه می کند، سوار بر موج های هیجانی نشوند، از دولت مردان می خواهد که فرصت را مغتنم بدانند و فرصت سوزی نکنند.

دکتر علی صالح آبادی از سرمایه داران خواست که به شدت از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند و ترس جاماندن از صف ها را نداشته باشند.

مدیرعامل سابق بورس به سازمان بورس هم پیشنهاد می کند که هر چه زودتر فروش تعهدی سهام را فعال کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد