ویدئو های مرتبط

بازار ترس و طمع

#چارتیست ها و تحلیلگران #بنیادی هر کدام چه نظری دارند؟ به نظر شما آیا این روزها وقت #خرید است؟

بزرگترین سوال این روزهای معامله گران و مشخصا تازه واردان به بورس، دوگانه پایان #اصلاح یا #ریزش ادامه‌دار بورس است... 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد