کارنامه سیاست خارجی

سیاست خارجی ایران از سال ٩٢ یعنی آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی تا امروز که یک سال تا پایان ٨ سال زمامداری وی باقی مانده، فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشت.

 سال ٩٤ اراده سیاسی ایران و آمریکا و جامعه جهانی بر این تعلق گرفته بود که برجام امضا شود اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، همه چیز تغییر کرد؛ وی در اردیبهشت ٩٧ به طور یکجانبه از برجام خارج و تحریم هایی را نیز علیه ایران اعمال کرد که آثار آن بر اقتصاد کشور قابل مشاهده است. دکتر یوسف مولایی، کارشناس مسائل بین الملل که این هفته مهمان اکو ایران بود به واکاوی کارنامه سیاست خارجی ایران در این ٧ سال پرداخت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد