از مسکن ملی چه خبر؟

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با اکو ایران اعلام کرد: در مجموع در مرحله دوم ثبت نام طرح مسکن ملی بیش از یک میلیون و سیصد هزار متقاضی ثبت نام کردند.

 

بیش از هشتصد هزار متقاضی از طریق پیامک تقاضای خود را ثبت کردند که این متقاضیان باید برای تکمیل مدارک خود به سامانه طرح ملی مسکن مراجعه کنند

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد