ویدئو های مرتبط

این سهامدار شاکی است

طی دو ماه، آمار شکایت از کارگزارن و ناشران رکورد زد.

در حالی که آمار شکایت یک ساله از آنها، ۳۳۶ مورد بود، طی دو ماه امسال، نزدیک به ۱۰۰ شکایت از آنها به ثبت رسید . 

طبق گزارش کانون کارگزاران، کمیته سازش، در اردیبهشت ماه، ضمن این که ۴۰  پرونده در جریان را بررسی کرد، ۵۷ پرونده جدید را هم تحویل گرفته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد