سوتفاهم های سهام عدالت

۳۰ درصد سهام عدالت به بورس رفته و بازار کلی سوال در مورد این مهمان تازه وارد، دارد. برخی سهامداران عدالت از واریز با تاخیر پول گله می کنند و دسته ای هم ادعا می کنند که کارمزدهای زیادی پرداخت کرده اند. یکی از فروشندگان سهام عدالت مدعی شد که از طریق فروش آپ ها ۱۴ درصد کارمزد پرداخت کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد