آخرین اخبار در خصوص سهام عدالت و ETF بانکی دارا یکم

امروز 29 خرداد، آخرین مهلت تعیین روش آزادسازی سهام عدالت است... همچنین در خصوص صندوق ETF دارا یکم هم عنوان شده است که از 4 تیر امکان معامله پیدا خواهد کرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد