کارگزاری‌ها بانک می‌شوند؟!

بعضی از کارگزاران به مانده‌حساب مشتریانشان بین 18 درصد تا 30درصد سود می‌دهند که بیش از دو برابر سود بانکی است. طبق ماده 3 دستورالعمل نحوۀ نگهداری و نقل‌وانتقال وجوه مشتریان، دادن سود به مانده‌حساب تنها از طریق سرمایه‌گذاری در صندوق‌های حامی کارگزاری‌ها میسر است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد