حق سهامدار کجاست؟

آیا قانونی وجود دارد که درصورتی‌که مشتری نتوانسته معامله کند، از کارگزاری یا سازمان ادعای خسارت کند؟ در پاسخ باید گفت: نه. قرارداد مشتری و کارگزاری، یک‌جانبه به نفع کارگزار است و فرصتی به مشتری برای شکایت داده نشده، قانونی هم برای شکایت از بورس یا نهادهای دولتی وجود ندارد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد